วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้งที่ 15


การเรียนการสอน
                           อาจารย์  :  วิธีการเรียนการสอนนั้นมีหลากหลายแบบในทุกวิธีสามารถที่จะบรูณาการเข้าด้วยกันได้ทั้งหมด ในหลายๆ สาขาวิชา  มีประโยชน์เชื่อมโยงกัน  ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ ซึ่งต้องกำหนดก่อนเป็นอันดับแรกว่าต้องการทำอะไร เพื่ออะไร ก่อนจะไปขั้นวิเคราะห์ เมื่อเสร็จขั้นนี้ก็จะบอกถึงข้อดี ข้อเสีย แล้วนำเสนอ สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

-     ทำแบบประเมินและลิงค์   Blogger   ของนักศึกษาให้อาจารย์

                                             

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

บันทึกการเรียนครั้ง 14

การเรียนการสอน
 
                         อาจารย์ :   ให้นำเสนอนิทานที่แต่ละกลุ่มได้หัวข้อกันไป ซึ่งหัวข้อที่ดิฉันได้ก็คือ การเล่านิทานด้วยเชือก มีชื่อเรื่องว่า ผีเสื้อน้อย    ซึ่งมีข้อคิดคือ ความสามัคคีจะช่วยให้เรารอดพ้นจากภัยอันตรายได้ ถูกบันทึกด้วย VDO เก็บไว้

   เนื้อเรื่องของนิทานผีเสื้อน้อย
     วันหนึ่งมีผีเสื้อหนึ่งตัว ได้บินออกไปหากินเขามุ่งหน้าไปหาน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้   บินไปจนเจอสวนดอกไม้ที่กว้างใหญ่แห่งหนึ่ง    เขากินน้ำหวานจนอิ่ม
เขาก็บินไปเจอเพื่อนๆผีเสื้ออีกสองตัว เขาจึงชวนเพื่อนอีกสองตัวไปกินน้ำหวานจาก
เกสราด้วยกันกับเขา ในขณะที่เจ้าผีเสื้อทั้งสามตัวกำลังกินน้ำหวานอย่างอร่อยอยู่นั้นก็ได้มีเจ้างูยักษ์  เลื้อยเข้ามาจะกินเจ้าผีเสื้อ แต่เจ้าผีเสื้อสามตัวเห็นเข้าจึงบินหายไปในพริบตา
                                               
                             สมาชิกในกลุ่ม

           

บันทึกการเรียนครั้งที่ 13


การเรียนการสอน

 อาจารย์    แจกสีและเพทตัวอักษร      ทบทวบบทเรียนว่ามีอะไรบ้าง
                  

   - ทักษะทางภาษาโดยใช้การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบโดยการตีความทีละหัวข้อ  และการสังเกตดูพฤติกรรมการใช้ภาษาของเด็ก  
   - การจับใจความ การสรุปความคิด การตั้งคำถามกับเด็กโดยใช้นิทานและเพลงเข้าช่วย  
   - การจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อในการสอนเด็ก เช่น นิทาน เพลง เกม ปริศนาคำทาย คำคล้องจอง  
   - มุมประสบการณ์ทางภาษาที่จัดไว้สำหรับเด็ก โดยส่งเสริมการฟัง พูด อ่าน และเขียนของเด็ก เช่น นิทาน(การอ่าน) เทปเพลง(การฟัง) กระดานเขียน(การเขียน) หุ่นนิ้วมือ(การพูด)
 ใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของภาษา
    - ทักทาย เซนชื่อหรือเขียนชื่อ แนะนำกิจกรรม  
   - กิจกรรมเคลื่อนไหว คือการเต้นประกอบเพลง พูดชื่อและทำท่าทางตามชื่อของตนเอง  
   - กิจกรรมศิลปะ คือการวาดภาพเป็นสัญลักษณ์ เขียนบรรยายใต้ภาพ นำภาพมาต่อเป็นเรื่องราว  
   - กิจกรรมกลางแจ้ง คือการรู้จักกฎกติกาในการเล่น  
   - กิจกรรมเกมการศึกษา คือพวกเกม จิ๊กซอว์ โดมิโน จับคู่ เรียงลำดับเหตุการณ์ อนุกรม อุปมาอุปไมย


บันทึกการเรียนครั้งที่ 12

                                                           การเรียนการสอน
                               

             ส่งงานอาจารย์ สื่อปฏิทินสอน เรื่องภาษา


     

             ผลงานของกลุ่ม

                                   

การนำเสนอเพลง
เพลง คางคก
ยามเมื่อฝนมันตก    ฝนมันตก     ฝนมันตก
คางคกมันออก    ออกหากิน    ออกหากิน
แลบลิ้นแผลบๆๆๆๆๆๆ
ทางซ้ายแผลบๆๆๆๆๆๆ
ทางขวาแผลบๆๆๆๆๆๆ
ลั้นลาลันลา  ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
                                สมาชิกในกลุ่มนำเสนอเพลงเเละท่าทาง

    
 
                 อาจารย์เพื่อนที่อยู่กลุ่มปฏิทินด้วยกันช่วยกันแต่งคำขวัญ ชวนเลิกเหล้า มีดังนี้

                   1) กลุ่มอักษรกลาง สระอา พ่อจ๋าเลิกเหล้าเลิกจน ครอบครัวเป็นสุข
                   2) กลุ่มอักษรสูง สระอี ดูสิ!! เลิกเหล้าชีวิตสดใส ครอบครัวเป็นสุข
                   3) กลุ่มอักษรต่ำ สะแอะ ดูสิ!!กินเหล้าแล้วเมา กินข้าวดีกว่า
                   4) กลุ่มอักษรกลาง สระอิอี กอดเหล้ามันแย่ กอดแม่ดีกว่า
                  5) กลุ่มอักษรต่ำ สระอา หยุดดื่มหยุดเมา ทุกข์เราจะไม่มี
                  6) กลุ่มอักษรต่ำ สระโอะโอ คุณค่ะ!! กีฬาสร้างชีวิต เหล้าเบียร์สร้างปัญหา
                  7) กลุ่มอักษรกลาง สระอุอู พี่พี่!! เลิกเหล้าวันนี้ เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า
                 8) กลุ่มอักษรกลาง สระแอะเอ ผัวขา!! เลิกเหล้าเพื่อครอบครัว ดีกว่าเสียตัวไปมัวเมา            
                 9) กลุ่มอักษรสูง สระอะอา เลิกเหล้า เลิกจน
              10) กลุ่มอักษร สระ - START ลด ละ เลิกเหล้า เพื่อเราเพื่อชาติ
              11) กลุ่มอักษร สระ -แอะ แอ  ที่รักจ๊ะ ถ้ารักตัวเองเพื่อรักของเรา เลิกเหล้าเถอะนะ
             12) กลุ่มอักษรกลาง สระโอะโอ คอนเฟริม!! เลิกเหล้าเข้าใจชีวิต มวลมิตรจะสุขใจ
            13) กลุ่มอักษรสูง สระอุอู ฟันธง!! เลิกเหล้า แล้วชีวิตจะพ้นจากโรคภัย
           14) กลุ่มอักษรสูง สระโอะโอ (2) เลิกเหล้ากันเถอะ
           15) กลุ่มอักษรกลาง สระเอะอา คุณแม่!! ขอร้องโตมาด้วยน้ำนมแม่อย่าให้มันแย่เพราะน้ำเมา
          16) กลุ่มอักษรต่ำ สระอุอู ดื่มเหล้าตับแข็ง เสียทั้งแรงเสียทั้งเงิน


บันทึกการเรียนครั้งที่ 11

การเรียนการสอน
                         
                       อาจารย์ให้ฟังเพลงเกาะสมุย แล้ววิเคราะห์ว่าในเพลงสื่อถึงอะไร วัตถุประสงค์ของเพลงคือ  นักศึกษาฟังแล้วรู้สึกอย่างไร ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้ให้ความสนุกเ ชวนให้ไปเที่ยว เนื้อหาเชิญชวนให้ไปเที่ยวเกาะสมุย "
เนื้อเพลงเกาะสมุย : Deep O Sea
 * ที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไป ที่ทำให้คุณนั้นต้องติดใจมาชวนผม
Do you want to know bout' paradise?This time is really hard to findSunshine is brighting all the time at Koh Samui
** เป็นแค่เพียงเกาะนึงอยู่เคียงด้ามขวานทะเลอ่าวไทยหาดทรายก็สวยไม่เป็นรองใคร เกาะบ้านผม
 มีแค่เพียงต้นพร้าวและลิงทะโมนที่ซนว่องไว
            แต่ลิงบ้านผมมันดังกว่าใครเรื่องขึ้นพร้าว ฮ่ะฮาฮา
 *** แต่ทำไมใครต่อใครจึงอยากให้ผมพาไป
นี่มันมีดีอะไรที่บ้านผม นา นา นา นา นา
 ( ซ้ำ * )
ก็เป็นแค่เพียงเกาะนึงอยู่ไกลโพ้นท้องทะเลออกไป
แต่มีผู้คนที่มีน้ำใจจนเปี่ยมล้น
 คนไทยคนฝรั่งอยากไปบนเกาะทุกแห่งทุกหน
ก็ตกลงพาไปทุกคนให้สมใจ
            ( ซ้ำ ***, * )
โนเค โนเค นานานา โนเค โนเค โนเค นานานา โนเค โนเค โนเค นานานา โนเค โนเค โนเค นานานา โนเค ฮ่ะฮา
ก็จะพาคุณไปหาดเชวงที่มีผู้คนครื้นเครงไม่เคยได้นอนหลับไหล
C.H.A.W.E.N.G If you wanna see the color of night life.ก็จะคุณนั้นไปดูหินที่เกาะสมุยของเราก็มี หินตาหินยาย(ladies and gentlemen
Ladies and gentlemen let's see what happen at Hinta Hinyai )ก็จะพาคุณนั้นไปดูควายที่เกาะสมุยของเรานั้นก็มีควายโชว์If you need an exciting, a buffy fighting won't be a wasted time
เปิดประทุนพาไปบนถนนล้อเลี้ยววิ่งวนบนถนนรอบเกาะ
ไปกินเงาะ ทุเรียน ลางสาด น้ำมะพร้าว ซีฟู้ด มังคุดที่มันอร่อยสุดสุดถ้าหากว่าคุณนั้นชอบ
เธอรบเร้ามานานอยากไปกับผมสองคน ก็เธอคงเกินจะทนเลยชวนผม
 ( ซ้ำ *, * )
 อาจารย์ เล่านิทานเรื่องอัลเฟรด

รื่องย่อ

         อัลเฟรดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากอัลเฟรดรู้สึกอายที่ตนเองมีงวงยาวกว่าช้างตัวอื่นๆ จึงพยายามซ่อนงวงของตนวันหนึ่งอัลเฟรดได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่บนกระดานลื่น อัลเฟรดได้ใช้งวงช่วยเด็กผู้หญิงลงมา สัตว์อื่นๆ พากันชื่นชมอัลเฟรด ตั้งแต่นั้นมาอัลเฟรดก็อยู่อย่างมีความสุขแม้ว่าตนเองจะไม่เหมือนใคร


                   แนวคิดสำคัญ
 -     แม้ว่าเด็กๆ จะแตกต่างจากคนอื่น เด็กๆ ก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้
             -    การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆ ควรปฏิบัติอยู่เสมอ
             -      เด็กๆ ควรขอบคุณผู้ให้ความช่วยเหลือ

              ***งานที่ได้รับมอบหมาย
-ให้นักศึกษาจับกลุ่มแล้วช่วยกันแต่งเพลง แล้วออกมาร้องเพลง และเต้นทำท่าประกอบเพลง
-ให้ทำเนื้อเพลงใส่ power point มาด้วย พร้อมออกมานำเสนอในสัปดาห์หน้า  
-ให้นักศึกษา ออกไปจับฉลากเพื่อได้หัวข้อในการเล่านิทาน ซึ่งกลุ่มของดิฉันก็จับได้เกี่ยวกับการเล่านิทานด้วยเชือก
 

บันทึกการเรียนครั้งที่ 10

การเรียนการสอน
                       

วันนี้งดการเรียนการสอนอาจารย์ก็ได้นัดให้มาเรียนเพิ่มเติมในวันที่ 19 สิงหาคม 2555

 ตั้งแต่เวลา 13.00น. ที่ห้อง 223

บันทึกการเรียนครั้งที่ 9

 
การเรียนการสอน

อาจาย์สอนเรื่อง อักษรสูง  อักษรกลาง อักษรต่ำ
ช้ตัวอักษรไทย ได้แก่
อักษรสูง     : ง         
อักษรกลาง : ก      
อักษรต่ำ     : ศ ฐ        
สระ : อะ   อา/อิ  อี/อุ  อู/เอะ  เอ/แอะ  แอ/โอะ  โอ

งานที่ได้รับมอบหมาย
                                   "นักศึกษาจับกลุ่ม 3 คน ประดิษฐ์สื่อการสอน"
                กลุ่มข้าพเจ้าได้

                 อักษรต่ำ     : ศ ฐ